Новини

News image

ДСК Мобайл въвежда иновативни решения за модернизиране на градовете

ДСК Мобайл - дъщерно дружество на Банка ДСК, започна реализацията на смарт решения и иновативни проекти, чиято цел е развитие и подобрение на градската среда. Фокусът в дейността на компанията е дигитализацията и внедряването на нови технологии, които да улесняват градския живот.

ДСК Мобайл стартира няколко иновативни инициативи. Първата от тях е свързана с цялостната трансформация на услугата по закупуване на превозни документи в градския транспорт в София. Целта е пълна модернизация чрез въвеждане на съвременни технологии за разплащане, при спазване на най-високо ниво на защита и сигурност.

Внедряване и поддръжка на виртуален ПОС за собственици на онлайн магазини е другият проект в дейността на ДСК Мобайл. Идеята е представителите на електронни магазини да имат достъп до иновативни решения, които улесняват работата им, спестяват време, средства и усилия, както на тях, така и на техните клиенти. Внедряването на виртуален ПОС в онлайн магазините дава възможност на потребителите да правят сигурни покупки с дебитна или кредитна карта.

Компанията разработва и съвременни технологични решения за плащане към зарядните станции за електромобили на територията на цялата страна.

ДСК Мобайл планира реализация и на други иновативни проекти, с които да подпомага и консултира своите бизнес клиенти, като им представя модерни продукти и високотехнологични решения в различни области.