Новини

Банка ДСК е Банка на годината в България

Банка ДСК е „Банка на годината в България“

Банка ДСК, банковата група, част от която е и ДСК Мобайл, бе обявена за „Банка на годината в България“ за 2020 г. Престижното отличие е от авторитетния конкурс „Банка на годината 2020”, организиран от британското списание The Banker.

Във фокуса на присъдената награда е начинът, по който банката отговаря на динамично променящите се клиентски потребности, доказва своята устойчивост във време на пандемия и запазва и развива добрите взаимоотношения със своите клиенти. Това е шестото престижно отличие, което Банка ДСК получава от изданието. 

Изключително високо ценим наградата от The Banker, защото тя е признание за умението да се променяме заедно със средата, да сме гъвкави в отговор на променящите се клиентски нагласи и поведение. Това е награда за способността да запазим ключовата роля на Банка ДСК в отстояване на стабилността на сектора по време на пандемията, през която преминаваме, запазвайки като наш най-важен приоритет нуждите на клиентите и служителите ни“, коментира наградата г-н Тамаш Хак-Ковач, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Присъждането на наградата се основава на прецизната оценка на журито, която включва, освен стандартните финансови показатели – капиталова адекватност, размер на активи, нетна печалба, възвръщаемост на капитала, съотношение приходи-разходи, коефициент на необслужваните кредити, така също и гъвкавост, трансформация и многообразие на клиентската база.