За Нас


Нашата цел е развитие и реализация на умни решения и иновативни проекти, чиято цел е развитие и подобрение на градската среда и да увеличи проникването на безкасовите разплащания. Фокусът в дейността на компанията е дигитализацията и внедряването на нови технологии, които да улесняват градския живот за потребителите и за операторите на услуги за мобилност.

 ДСК Мобайл стартира няколко иновативни инициативи

Първата от тях е свързана с цялостната трансформация на услугата по закупуване на превозни документи в градския транспорт в София, която успешно стартира на 11 май 2021 г в наземния градски транспорт. Вече няма да е необходимо пътниците, които ползват над 1 110 автобуси, тролейбуси и трамваи в столицата, да носят дребни суми в брой или да търсят каси, за да закупят билет. Потребителите могат да използват като платежно средство техните дебитни или кредитни карти, Visa, Mastercard или Maestro, издадени от банки в страната или чужбина, както и карти, издадени от финтех компании, включително чрез мобилни NFC портфейли. Достатъчно е само при качване в превозното средство да ги доближат до валидаторите. Системата отчита пътуването за милисекунди, а в края на деня банката, издател на картата, получава калкулираното задължение.

ДСК Мобайл разработва технологична възможност за безконтактно използване на паркинги в цяла България, които да улеснят ползвателите им.

ДСК Мобайл планира реализация и на други иновативни проекти, с които да подпомага и консултира своите бизнес клиенти, като им представя модерни продукти и високотехнологични решения в различни области в областта на разплащанията чрез платежната инфраструктура на Банка ДСК.

Управление

Управителен съвет на ДСК Мобайл ЕАД

  • Дамян Медаров,  Председател на УС

  • Борислав Бориславов, Член на УС

  • Емил Христов, Член на УС


Дружеството се представлява от Борислав Бориславов, Изпълнителен директор на ДСК Мобайл.


Надзорен съвет на ДСК Мобайл ЕАД

диана-митева (1)

Диана Митева

Председател на НС

yuri-genov

Юрий Генов

Член на НС

Peter-Benyo-DSK-Mobile

Петер Беньо

Заместник-председател на НС