Правила и условия за използване </br> на уебсайта на ДСК Мобайл

С достъпването на интернет страницата https://dskmobile.bg („интернет страницата“) Вие се съгласявате с настоящите Условия за използване на “бисквитки” (cookies) („Условията“)на "ДСК Мобайл" EАД, ЕИК 204286526 („Дружество“) Дружеството зачита поверителността на Вашите данни и гарантира тяхното законосъобразно обработване и защита. Настоящите Условия имат за цел да Ви предоставят информация за начина, по който бисквитките се използват на интернет страницата.

 

Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е малък файл, който се съхранява на крайно устройство на потребителя при посещение на интернет страницата. Тя се използва за събирането на анонимна информация, която се обработва за статистически цели, за подобряване на функционалността на интернет страницата и други. Бисквитките се прилагат от много интернет страници за различни цели - за запазване на Вашите предпочитания, за активиране на онлайн услуги и др.

 

Как се използват „бисквитките“?

Дружеството използва бисквитки и/или други подобни технологии, за да анализира тенденции, администрира интернет страницата, проследява дейностите на потребителите в нея и да събира типизирана информация за тях.

Бисквитките представляват малки файлове с информация, които интернет страницата изпраща до браузъра на посетителя. Браузърът съхранява тази информация във файл на крайно устройство на потребителя. Бисквитките позволяват на посетителите да навигират в интернет страницата и, когато е приложимо, дават възможност на дружеството да индивидуализира интернет страницата и нейното съдържание спрямо нуждите на посетителя, както и да подобри резултатите от неговите действия. Ако функцията на съответната бисквитка не е активирана, дружеството не може да осигури надлежното функциониране на интернет страницата.

Бисквитките, които Дружеството използва на интернет страницата, не съхраняват данни, които могат пряко да идентифицират потребителите. Ако в хода на използване на услуга, предоставяна чрез интернет страницата, предоставяте Ваши лични данни, те няма да бъдат предоставяни на трети страни.

 

Къде и как Дружеството използва бисквитки на интернет страницата?

Дружеството използва бисквитки:

 •  За да защитава конфиденциалността на клиентите и да предотвратява измами.

 •  Във формулярите за запитване. Ако функцията за съхранение на бисквитки не е активна, потребителят няма да може да влезе в интернет страницата и/или да използва услугите на Дружеството.

 •  За да научи как потребителите влизат в и използват страницата – това помага за подобряването на качеството на услугите, които Ви предоставяме. За тази цел Дружеството използва Google Analytics - интернет-базирана услуга, осигурена от Google, която посредством бисквитки помага на дружеството да анализира как посетителите използват интернет страницата. Повече относно използването на услугата можете да откриете в Политика за поверителност на Google Analytics

 •  За мониторинг и управление на потока от данни на интернет страницата.

 •  В рекламните си кампании, за да определи техния ефект. Това помага на дружеството да подобри дизайна и структурата на интернет страницата, продуктите и услугите.

 

Видове бисквитки

Дружеството използва два основни вида бисквитки на интернет страницата:

 • Бисквитки за сесията. Това са временни бисквитки, които са активни единствено когато потребителят влезе на интернет страницата (т.е., докато потребителят не напусне страницата и затвори браузъра). Бисквитките за сесията помагат на интернет страницата да запамети стъпките, които посетителят е направил в предходната страница, като така се елиминира необходимостта от повторно въвеждане на информация.

 • Постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки остават на компютъра на потребителя след посещение на интернет страницата. Тези бисквитки позволяват на Дружеството да го идентифицира като уникален потребител (запазвайки тази информация като номер, генериран на случаен принцип). Колко дълго бисквитката ще остане на компютъра на потребителя, ще зависи от вида бисквитка.

   

От гледна точка на функционалността, бисквитките се делят на:

 •  Строго необходими - Този вид "бисквитки" правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. Настоящият сайт не може да работи правилно без такива "бисквитки".

 • Функционални - "Бисквитките" за функционалност дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитаният от Вас език или региона, в който се намирате.

 • Статистически - Този вид бисквитки ни позволяват да проследяваме и анализираме ефективността на нашия сайт, като събраната информация е в анонимна в обобщен вид.

 • Рекламни - този вид "бисквитки" се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Те ни дават възможност да предоставим ангажиращо съдържание за нашите потребители спрямо техните интереси. Както и ни помагат да измерим взаимодействията на рекламните съобщения, които разпространяваме. Информацията от тези бисквитки е анонимна. Те ни помагат да измерим взаимодействията на рекламните съобщения, които разпространяваме.


  Съгласие за използване на бисквитки

  Преди да започнете да ползвате интернет страницата, дружеството следва да получи Вашето съгласие за използването на бисквитки. Поради това, при влизане на интернет страницата има изскачащ прозорец, който Ви уведомява относно използването на бисквитките и иска Вашето съгласие за ползването им посредством натискане на „Приемам всички“ или „Приемам маркираните“. В случай, че не сте съгласни с използването на бисквитките, през менюто Вие можете да се откажете от всички или да оставите част от тях активни при използване на интернет страницата.


  Блокиране и изтриване на бисквитките

  Ако искате да ограничите бисквитките или да ги блокирате на интернет страницата, можете да го направите като промените настройките на Вашия интернет браузър. Може да блокирате всички бисквитки, да приемете само бисквитки на първата страна или да изтривате всички бисквитки при излизане от браузъра. Повече информация може да получите от помощното меню на браузъра Ви.

  Някои от услугите, които дружеството предоставя на интернет страницата си, не могат да функционират при блокиране или изтриване на бисквитките.

   

  Общи условия

  Настоящата страница е собственост на ДСК Мобайл ЕАД.

  Интернет страницата (сайтът) е създадена с общо-информационна цел. Страницата предоставя основна информация за продуктите  и услугите на дружеството, и съдържа връзки към дружествата от Група ДСК. Никаква част от тази информация, обаче, не може да бъде третирана като пряко предложение или консултация за закупуване на продуктите и услугите на дружеството.

  ДСК Мобайл ЕАД си запазва правото да променя настоящите условия без предварително уведомление.

  Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на ДСК Мобайл ЕАД.

   

  Отговорности

  Въпреки че всички дружества от Група ДСК полагат максимални усилия да предоставят точна и актуална информация на своите Интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. ДСК Мобайл и Група ДСК не носят отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни.

  Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие.

  ДСК Мобайл не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на Интернет страницата.

  ДСК Мобайл не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

  Гарантиране неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни

  ДСК Мобайл се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция, или чрез електронната платформа на дружеството - уеб или мобилни приложения. Предоставяните от клиентите лични данни се трансформират в криптиран вид и се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане. Мобилните приложения на дружеството не съхраняват лични данни.

  Свързани Интернет страници

  ДСК Мобайл е част от Група ДСК, в която са включени няколко дружества, които имат собствени търговски наименования. Всяко от свързаните дружества има своя Интернет страница, на която предлага информация за своите продукти и услуги.

  Потребителите да имат предвид, че ДСК Мобайл не е анализирала съдържанието на информацията, съдържаща се в хипер-връзките или в свързаните Интернет страници, и в този смисъл не поема отговорност за точността или пълнотата на тази информация. Група ДСК, нейното управително тяло, нейните служители и консултанти не понасят пасивите от евентуални неточности и непълноти в съдържанието на хипер-връзките или в свързаните Интернет страници.

  Група ДСК си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време.

   

  Авторско право

  Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на ДСК Мобайл. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога

  На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на Интернет страницата, и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел освен за тиражиране/популяризиране на информация за продуктите и услугите на Група ДСК.